SEO ONPAGE : Từ khóa, meta, nội dung, urls

SEO ONPAGE : Từ khóa, meta, nội dung, urls
5 (100%) 1 vote

SEO onpage : tức là những gì liên quan tới website của chúng ta: code, website, nội dung….

Sơ đồ SEO onpage

seo onpage

Ở phần này mình sẽ nói về các vấn đề sau:

 • Từ khóa.
 • META
 • Tối ưu nội dung
 • URLs

Từ khóa

Trong SEO onpage mọi người phải phân tích được từ khóa, mọi người dùng 2 công cụ, Google suggest, và Keyword Planner:

 • Google suggest: giả sử mọi người đánh chữ hosting, thì google sẽ gợi ý hosting giá rẻ…
 • Keyword Planner: cho chúng ta biết được lượng tìm kiếm từ khóa đó là bao nhiêu, dựa vào đó chúng ta biết mức độ cạnh tranh.

Khi đã có từ khóa, chúng ta phải làm sao đưa được vào nội dung của chúng ta, chúng ta cũng không được cố nhồi nhét, lặp đi lặp lại trong nội dung.

Ví dụ: Chúng ta tìm được từ khóa “phần mềm SEO”, chúng ta đừng cố lặp đi lặp lại. Vậy chúng ta sẽ đưa như thế nào cho hợp lý. Google sẽ hiểu “phần mềm SEO” là một chuỗi, và nó cũng có thể hiểu “phần mềm” và “SEO” là 2 chuỗi. vì thế thay vì lặp đi lặp lại từ khóa “phần mềm SEO” chúng ta có thể viết “phần mềm chuyên tối ưu SEO” như vậy chúng ta sẽ không bị lặp lại. Cách này cũng được sử dụng trong tối ưu từ khóa, tiêu đề, nội dung.

META

Có 3 thẻ meta chính một website phải có đó là

 • Title: Phải có từ khóa, chúng ta được phép lặp lại 2 lần trên title, tầm 67 ký tự. Ví dụ: phần mềm SEO, phần mềm tối ưu SEO.
 • Description: Cũng phải có từ khóa, phần này là phần mô tả hiển thị trên trang tìm kiếm, nên chúng ta phải viết làm sao hướng đến người dùng, để tăng tỷ lệ click vào
 • Keyword: Tuy không còn được xem trong do spam, nhưng làm SEO vẫn đưa vào, chúng ta đưa vào các từ khóa cần SEO. Chúng ta cần phải đưa nhẹ nhàng. Ví dụ: phần mềm SEO, phần mềm SEO miễn phí.

Tối ưu nội dung

Quan trong nhất. Hướng đến người dùng, chúng ta phải có nội dung vè sản phẩm, hướng dẫn… rồi mới tối ưu. Trong phần tối ưu nội dung chúng ta cần phải quan tâm tới

 • H1=> H6: Thẻ H là các thẻ nhấn. 1 page chỉ được 1 thẻ H1, trong thẻ H1 đó chứa tiêu đề, thông thường mọi người sẽ lấy thẻ H1 trùng với tiêu đề. Ngoài ra chúng ta còn sử dụng H2 => H6. Dùng để viết những tiêu đề con. Trong đó vẫn dùng từ khóa nhưng đừng nhồi nhét.
 • Strong, em (in đậm và in nghiên): Đây cũng là 2 thẻ nhấn, giúp người dùng biết đâu là điểm nhấn, ngoài ra nó còn giúp google biết chúng ta đang nói về vấn đề gì, từ khóa nào…
 • Image: có 3 vấn đền cần chú ý.
  • Đường dẫn cần chứa từ khóa.
  • Có thẻ Alt: thẻ mô tả, chúng ta phải mô tả hình ảnh, vì google không thể biết được hình ảnh nói về cái gì mà nó chỉ dựa vào thẻ alt này
  • Nội dung dưới ảnh: google sẽ dựa vào nội dung phía trước vào sau ảnh để nhận dạng ảnh.

URLs

Đường dẫn phải có từ khóa, mọi người hay dùng nhất là lấy luôn nội dung tiêu đề để làm url. Nhưng url dang “…?id=” sẽ không tốt trong SEO onpage, và cũng không thiện cảm với người dùng.

Ở trên là 4 yếu tố mà theo mình là quan trọng nhất trong SEO onpage, các yếu tố ảnh hưởng còn lại sẽ được trình bày trong bài tiếp theo, cám ơn các bạn đã theo dõi.
Toàn bộ nội dung serie

Hướng dẫn SEO cho người mới bắt đầu

Add Comment