Giới thiệu On page

Giới thiệu On page
5 (100%) 1 vote

Tối ưu On page là gì? Tối ưu On page hay On Page Optimization (OPO) hiểu đơn giản là bạn đặt 1 từ khóa vào trang web của bạn như thế nào và ở đâu. Từ khóa là từ mà người tìm kiếm trên các công cụ Google, Bing hay Yahoo. Vậy Từ khóa có thể đặt ở đâu? đặt như thế nào? Chúng ta sẽ lần lượt đi vào tìm hiểu nó. Nhưng trước tiên, mình sẽ nó sơ về HTML.

HTML là viết tắt của Hyper Text Markup Language (ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản ), Mình chỉ nói sơ về tag.

HTML sẽ dùng các thẻ này định dạng dạng trang web. Trong quá trình làm SEO bạn sẽ sử dụng nó để tối ưu On page. Có nhiều phần mềm để chỉnh sửa HTML mà mình sẽ trình bày trong serie khác. ngày cả trong Hệ thống Quản lý Nội dung như WordPress, Joomla hay Drupal vẫn có thể chỉnh sửa trực tiếp.

Trước khi đi vào tìm hiểu cách đặt từ khóa vào trang web, Mình sẽ nói về các loại từ khóa. Mình sẽ lấy ví dụ trang web sau fancy-bakers.com

Giới thiệu On page

  • Brand Keywords: Ví dụ Fancy Baker từ khóa thương hiệu.
  • Money Keywords: Sản phẩm bạn bán.
  • Từ khoá dài hay từ khoá kết hợp, ví dụ “bánh ngon nhất Chicago”.

Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu đặt từ khóa ở đâu trong tối ưu On page

  • tên miền: ví dụ bạn đặt Brand keyword fancy-bakers.com
  • tên file: Ví dụ, cake.html
  • Phần Header: Phần này thường ẩn với người dùng ngoại trừ các Title Tag trên Browser bar, Nhưng nó lại chứa nhiều thông tin cho trình duyệt và công cụ tìm kiếm.
  • Body : Bạn có thể đặt từ khóa ở phần này, gồm văn bản, Video hay ảnh (multimedia)
  • Link: Bạn cũng có thể đặt từ khóa vào các link tới trang bạn hoặc trang khác.

Bài tiếp theo mình sẽ lần lượt trình bày 5 phần đó.

SEO 2016

 

Add Comment